Erngrens Båtvarv AB – Villkor

Vid bokning

Alla beställningar skall vara skriftliga för att vara giltiga. Muntlig beställning godkänns inte som underlag för överenskommen beställning mellan kund & Erngrens Båtvarv AB.

Beställningar sker genom att använda vårt beställningsformulär på plats eller genom formulär e-post på hemsida www.erngrens.se – e-post: info@erngrens.se. I denna beställning skall det framgå vad som beställts.

Betalning

Betalning med Swish godkänns.

Påminnelseavgift och dröjsmålsränta debiteras vid utebliven/försenad betalning. Varvet debiterar faktureringsavgift.

Vinterförvaring faktureras i förskott. Betalningsvillkoren är 10 dagar netto.

Tilläggstjänster och service betalas mot faktura när arbetet är utfört.

Varvet lämnar inte ut båtar utan att full betalning skett.