OBS! All vinterplats erbjuds enligt skriftlig överenskommelse och alternativ per säsong. Båten ska vara försäkrad under hela varvsvistelsen.Vinterkonservering av motorer samt avtappning av vattensystem, tankar, wc mm samt uppstart av motorer, vattensystem mm är obligatorisk vid vinterförvaring och debiteras enligt gällande prislista.


Gå vidare till nästa sida för att godkänna våra regler och ordningsföreskrifter

Erngrens Båtvarv AB - Villkor

Vid bokning

Alla beställningar skall vara skriftliga för att vara giltiga. Muntlig beställning godkänns inte som underlag för överenskommen beställning mellan kund & Erngrens Båtvarv AB.

Beställningar sker genom att använda vårt beställningsformulär på plats eller genom formulär e-post på hemsida www.erngrens.se - e-post: info@erngrens.se. I denna beställning skall det framgå vad som beställts.

Betalning

Betalning med Swish godkänns.

Påminnelseavgift och dröjsmålsränta debiteras vid utebliven/försenad betalning. Varvet debiterar faktureringsavgift.

Vinterförvaring faktureras i förskott. Betalningsvillkoren är 10 dagar netto.

Tilläggstjänster och service betalas mot faktura när arbetet är utfört.

Varvet lämnar inte ut båtar utan att full betalning skett.Erngrens Båtvarvs regler & ordningsföreskrifter måste godkännas för att beställning ska kunna genomföras.