Vi har ett nära samarbete med Försvarsmakten då vi utför alla plast och kompositarbeten på Marinkommando Ost.

Vi har ett nära samarbete med Försvarsmakten då vi utför alla plast och kompositarbeten på Marinkommando Ost.

Vi har ett nära samarbete med Försvarsmakten då vi utför alla plast och kompositarbeten på Marinkommando Ost.